| ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
  • Ακούραστοι βοηθοί μας οι γεννήτριες, μας παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα για οποιεσδήποτε ανάγκες μας και σε διαφορετική ισχύ.
  • Σε 220 και 380 Volt.
  • Για συνεχές και εναλλασόμενο ρεύμα 50 Hz.
  • Κατάλληλες για επαγγελματίες, αγρότες, ιδιώτες αλλά και όπου έχουμε ανάγκη ηλεκτρικού ρεύματος.

    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ