| ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

ENGINE MOTOR Κωνσταντάρας

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
info@konstantaras.gr
TΗΛ/FAX: 2310 522.317 & 2310 552.991


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ